na Rzecz zachowania Naturalnego Piękna Wsi i Godną Starość

Żołnierze wyklęci 2015

Zgodnie z wolą Śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który 26. o2. 2010r. złożył prezydencki projekt ustawy, Sejm RP w dniu 3 luty 2011r. przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych”

Bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawiali się sowieckiej agresji.

W myśl jej postanowień 1 marca jest Narodowym Dniem PamięciŻołnierzy Wyklętych i Świętem Państwowym.

 

foto archiwum prywatne MŁ

(‘’… na koniec należy jeszcze podkreślić, że „Huzar posiadał wielkie oparcie w ludności Podlasia, co pozwoliło mu na zorganizowanie siatki terenowej złożonej z kilkuset pracowników. Tak samo, jak jego poprzednik „Młot”…)

Jedna z łączniczek „Huzara” wspominała:

Psy zupełnie inaczej szczekały na nich – delikatnie, piskliwie, przyjaźnie. Wtedy mówiliśmy: „Partyzanci idą, bo psy tak szczekają”. I faktycznie, zaraz ktoś stukał w okno i pytał: Spokój we wsi ?” A jak przyjeżdżało wojsko, czy milicja, to psy ujadały, że mało łańcuchów nie pozrywały […] .

Warto przeczytać:

  1. Wieliczka – Szarkowa, Żołnierze Wyklęci, Niezłomni bohaterowie, Kraków 2013 ( z tej publikacji zacytowane zostały fragmenty Wspomnień);
  2. „Łupaszka”, Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK 1944 – 1952, Warszawa 2002.

 

(”… ) mimo szeregów aktów łaski władzy ludowej w postaci ustaw amnestyjnych 1945r. i 1947, z okazji do powrotu na drogę do normalnego życia nie skorzystali. W dalszym ciągu podnosząc bandycką łapę na władzę, aż do ich ujęcia w końcu listopada 1952r.

Mając powyższe na uwadze skład sądzący staje na stanowisku, że skazani sami wykluczyli się ze społeczeństwa ludowego i nie można liczyć na ich reedukację, a więc na łaskę nie zasługują,

Po odmowie Rady Państwa skorzystania z prawa łaski 22 września, oraz 11 października 1953 r. zastrzeleni zostali w białostockim więzieniu: kpt. „Huzar”, „Zubryd”, „Zbyszek”, „Zygmunt”, Marynarz, oraz „Pantera”…”).

Źródło: Publikacje Internetowe OBEP. 
Ostatni Leśni - Mazowsze - Podlasie, 1948 - 1953.
( Instytut Pamięci Narodowej).

 

Na foto Matka Helena Sz. przed aresztowaniem 13.VI.1952 r. archiwum własne

(‘’… „) Przyzwyczailiśmy się już do tezy partyjnych reformistów, iż zły komunizm skończył się wraz ze stalinizmem, a po 56 roku socjalizm nabrał bardziej ludzkiego oblicza i nie można goju nazywać totalitaryzmem. Co więcej w zmienionej postaci przestał być tak dolegliwy i represyjny, co spowodowało jego częściową akceptację przez społeczeństwo. Tymczasem okazuje się, że dla antykomunistów zachował on cały czas to samo oblicze, nic sobie nie robiąc z rozmaitych odwilży i październików…”)

Źródło: Strona Józefa Darskiego – Jerzego Targalskiego. „ Żołnierze nadal wyklęci”.

 

 

Nawigator

Licznik odwiedzin

160236
Dziś 7
Ostatni tydzień73
Ostatni miesiąc710
Ogółem160236