na Rzecz zachowania Naturalnego Piękna Wsi i Godną Starość

CHUCHAĆ, CHUCHAĆ, AŻ... PUŚCI..! cz. IV

1. PLEBANIA
2. TABLICA OGŁOSZEŃ – gminna.
3. "GŁOS  LUDU" - Niezależne Przedstawicielstwo Wsi (?)
4. BUDYNKI PUBLICZNE, SZKOŁY.
5. TARGI MIELNICKIE (lokalne) (?)
6. PRAWDZIWE BOGACTWO.


Ad. 1

PLEBANIA

Skoro jesteśmy przy artystach (w gminie…)          

Jest w Mielniku słynna Góra Zamkowa, na tej górze, ruiny kościoła z XVI w. a do nich przytulony, mały budyneczek - zabytkowa stareńka plebania z XIXw - budynek usytuowany od strony ulicy.
Pomiędzy skarpą a ulicą na dole (ok. 2m. poniżej skarpy); przestrzeń - idealne miejsce dla publiczności.
W marzeniach już widzę; ruchome - z możliwością instalowania na skarpie, zależnie od potrzeby – podesty;  rodzaj sceny, a na dole widownia i mamy "cud" scenerię do wykorzystania dla różnych form sztuki: ekspozycje artystów malarzy, wernisaże, wystawy prac fotografików, rzemiosł artystycznych, plenery sztuk plastycznych, rzeźby, recitale i td.
Już dawno wskazywałam to miejsce do wykorzystania w tym celu. Oczywiście, trzeba najpierw uzyskać od właściciela użyczenie prawa użytkowania i terenu i budyneczku, zrobić remont z całym respektem dla zabytku itd. ale mając w perspektywie: korzyści dla społeczności, dla samego miejsca, dla turystów, albo pozostawić na dalszy postęp niszczenia - warto, jak najszybciej zabiegać i o pozwolenia i o pieniądze na odrestaurowanie.
Jeden z obecnych na sesji artystów - Iljicz, wypowiedział się również w tej sprawie bardzo obszernie.

Ad. 2

GMINNE TABLICE OGŁOSZEŃ

Niby drobiazg technicznej natury, a jakże istotny w życiu mieszkańców gminy. 
Ileż - to, ważnych terminów i spraw, adresowanych do Obywateli i w trosce o ich dobro (?), zostało po prostu nie doczytanych, bo aby dotrzeć np. do ogłoszenia, którego fragm. cyt. poniżej - musiałam się przedzierać przez hałdę śniegu i zadrzeć głowę, aż do bólu w szyi.

OGŁOSZENIE z dn. 23 listopada 2010r.
"…o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik"
Zgodnie z art. ustawy z dnia 3 października2008r. każdy ma prawo składania wniosków, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Wnioski można składać w terminie i na adres j.w". ( c.d.n)
Mętna, 29 styczeń 2011

Nawigator

Licznik odwiedzin

162013
Dziś 8
Ostatni tydzień114
Ostatni miesiąc564
Ogółem162013