na Rzecz zachowania Naturalnego Piękna Wsi i Godną Starość

Kontrole N.I.K.

Kontrole NIK - stwierdziły, że co czwarte składowisko odpadów komunalnych działa nielegalnie - bez zabezpieczenia ziemi od spodu i z zewnątrz, bez pozwolenia, a często z przyzwoleniem miejscowej władzy.

Nie stwarza się (skutecznie) warunków dla segregacji śmieci - spychaczem przyklepuje się tony korzeni i konarów ( z trzebienia pobliskich lasów i wiejskich dróg ), stare telewizory, okna, lodówki, gruz, beton zbrojony, azbest, padłe zwierzęta  i szambo.
Aż strach pomyśleć CO CZERPIĄ Z GLEBY rośliny którymi się odżywiamy...? Co przedostaje się do wody którą pijemy my, nasze dzieci i zwierzęta...?
Trzeba zbadać RZETELNIE: zawartość gleby, powietrza i wód Podlasia, aby mieć wskaźniki - zanieczyszczeń mikrobiologicznych i podać je do publicznej wiadomości!
Może się okazać, że ZIELONE  PŁUCA  POLSKI, TO JUŻ  TYLKO CHERLAWE PĘCHERZYKI, którym trzeba spieszyć pilnie na ratunek. Jak wiele jeszcze szkód ekologicznych i w zagospodarowaniu przestrzeni trzeba  poczynić, aby zrozumieć, że jedyna i realna szansa Podlasia na rozwój we właściwym kierunku  to krajobraz i bogactwo naturalne. Nie wszystko trzeba przeliczać na szybkie pieniądze.

"...do zanieczyszczenia wody wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, ( W.W.A. ) najczęściej dochodzi przez jej kontakt z ochronnymi powłokami bitumicznymi, stosowanymi do wykładania rur i zbiorników, oraz w wyniku dostania się do wody zanieczyszczeń ropopochodnych, np. awarii  ekologicznej..."

"...najgroźniejszy jest benzo( a )piren. Dopuszczalne stężenie w Polsce , W.W.A. wynosi dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze 0,1mg./dcm 3, (...) Przy występowaniu określonych związków z grupy W.W.A. w wodzie o stężeniach, powyżej podanych, może dojść do uszkodzenia czerwonych krwinek i obniżenia odporności organizmu, zaburzenia funkcji prokreacyjnych, raka..."

                                                                                            
                                                                                                Stefan Parys
(W Nr. Specjalnym Murator)  "WODA DLA DOMU" 

       

Nawigator

Licznik odwiedzin

138411
Dziś 27
Ostatni tydzień189
Ostatni miesiąc431
Ogółem138411