na Rzecz zachowania Naturalnego Piękna Wsi i Godną Starość

Prywatyzacja

To coś dobrego, czy złego? Czy prywatyzować, czy nie?
Zanim wypowiem własną opinię - rzućmy okiem na definicje słowa.
1. PRYWATNY - oddzielony od państwa, nieurzędowy, osobisty.
 (Mogę więc być właścicielem  fabryki, szpitala, sklepu, Domu Starców, supermarketu itd)

2. PRYZ - własność nieprzyjaciela, albo kontrabanda zdobyta podczas wojny na morzu.
(Jasne - mogę podstępem, albo wprost odebrać memu nieprzyjacielowi to co do niego należy.)

3. PRYWACJA – obywanie się bez czegoś.
(Oczywiście, bez czegoś, co nie jest konieczne, aby utrzymać się przy życiu, chociaż znamy wiele przykładów, ponad zwykłe człowieczeństwo.)

Otóż, uważam, że w kraju, w którym  jest już pewne nasycenie  - zabezpieczenie  dóbr podstawowych jak; mieszkania, wyżywienie, dostęp do nauki, kultury, opieki zdrowotnej  itp. - optymalnie to, co jest niezbędne człowiekowi do życia,  co więcej gdzie społeczeństwo ma poczucie bezpieczeństwa, bo państwo ze swoim aparatem władzy, czuwa, aby  najważniejsze sektory  w państwie funkcjonowały prawidłowo – prawo, gospodarka, ekonomia itd. - tak! W  takim państwie można stwarzać dogodne warunki dla właścicieli, dla PRYWATYZACJI. Tam jednak, gdzie nie ma tej stabilizacji opartej na zdrowych zasadach – moralnych, etycznych, ekonomicznych, otwarcie kurka dla różnej maści "właścicieli" - ( powtarzam  - w strategicznych punktach państwa ), może zubożyć kraj, a ludzi ubezwłasnowolnić. Niemiecki filozof - Hegel, powiedział, że "to państwo jest inteligentnie rządzone, które  pozwala i ułatwia  każdemu człowiekowi spełnić jego partykularne cele ( osobiste dążenia ) i  czuwa jednocześnie nad realizacją wyższych - uniwersalnych".
Człowiek - każdy człowiek,  świadomie lub nie, w sposób naturalny dąży do samorealizacji. Mając zabezpieczone to minimum - idzie dalej, rozwija się, nabiera poczucia własnej wartości, ma potrzebę bycia lepszym, sprawiedliwszym, jest skłonny do dzielenia się z innymi, stać go też i na bycie właścicielem -  bez nadużywania władzy - tworzy dumne społeczeństwo, ale człowiek  zmuszony warunkami ( na które nie ma wpływu ), do PRYWACJI – obywania się,  odmawiania sobie wszystkiego, staje się łatwym łupem i całe społeczeństwo też!
Zaistnieje  – PRYZ. ( Czyżby społeczeństwo było nieprzyjacielem ..?)

Nawigator

Licznik odwiedzin

138410
Dziś 26
Ostatni tydzień188
Ostatni miesiąc430
Ogółem138410